Skip to main content

KAMER VAN KOOPHANDEL

900Classic.nl is een handelsnaam van de 900Classic.nl B.V. 900Classic.nl B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34259558

INHOUD

De door 900Classic.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de verstrekte informatie en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. 900Classic.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 900Classic.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 900Classic.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 900Classic.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van 900Classic.nl.

VERANTWOORDELIJKHEID

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.