Skip to main content

Lucas injectieprobleem bij je Saab 900

Type wagens

Saab 900 MY 90-93 met Lucas CU14 inspuitsysteem en met of zonder katalysator.

Achtergrondinformatie bij een Lucas injectieprobleem

Een afslaande motor en een onregelmatig stationair toerental is bij classic Saab 900’s met Lucas CU14-systeem een vaak voorkomend probleem geweest. Hier is door verschillende mensen al veel over geschreven. Proefondervindelijk hebben wij een succesvolle oplossing ontwikkeld.

Werkbeschrijving

 • Controleer de ronde aansluitpennen van de AIC-klep, aangezien deze zich eventueel kunnen openen. Bovendien kunnen de krimpverbindingen van de bedrading zijn losgegaan.
 • Controleer de werking van de AIC-klep: Als de AIC-klep niet gedeeltelijk openstaat wanneer de motor wordt gestart, kan het gebeuren dat de motor moeilijk start vanwege te weinig of helemaal geen luchttoevoer. Opdat de motor in een dergelijke situatie zal starten, is het nodig dat het gaspedaal helemaal wordt ingedrukt, zodat de luchttoevoer via de smoorklep geschiedt.

De oorzaak van het feit dat de AIC-klep dicht staat kan worden gezocht in het hoofdrelais, dat de spanningstoevoer naar de AIC-klep verbreekt voordat deze klep de gesloten stand heeft kunnen kalibreren en kunnen openen als een voorbereiding voor de volgende start. Een poosje nadat de motor is uitgezet kan op het gehoor worden waargenomen of het relais de spanningstoevoer verbreekt.

Bepaalde extra uitrusting, zoals een alarminstallatie, kan het hoofdrelais beïnvloeden, zodat dit relais de spanningstoevoer verbreekt zodra het contact wordt uitgezet.

Direct na een normale start moet het motortoerental een kort ogenblik toenemen, hetgeen aangeeft dat de AIC-klep normaal functioneert.

 • Controleer de elektrische aansluitingen van de luchtmassameter.
 • Controleer de bypass klep van de Turbo. Een lekkend membraan kan te hoog of onregelmatig toerental maar zelden een afslaande motor veroorzaken.
 • Spuit met een contactspray (Kontakt 61) in alle aansluitstekkers voor het injectiesysteem, inclusief de ontluchtingsklep van het koolfilter. Doe dit ook op alle massapunten.
 • Controleer bij auto’s van MY ’93 ook de bedrading.
 • Gebruik een stuur-unit met fabricagecode CO5, zie tabel, waarin de nieuwste software-update wordt gebruikt.

Stel de smoorklephoek af. Doe dit volgens onderstaande beschrijving (de motor moet hiervoor op bedrijfstemperatuur zijn).

Afstellen van de smoorklephoek

 • Laat de motor stationair draaien en sluit beide slangen naar/vanaf de AIC-klep helemaal af.
 • Stel de smoorklephoek zo af dat de motor een stationair toerental van tussen de 600-650 omw/min heeft (Airconditioning uitgeschakeld en versnellingsbak in neutraal).
 • Stop de motor en demonteer de afsluitklemmen op de slangen van/ naar de AIC-klep.
 • Sluit een voltmeter aan op pen 2 en 3 van de smoorkleppotentiometer.
 • Draai de boutjes van de smoorkleppotentiometer los. Zet het contact aan en stel de potentiometer zo af, dat de voltmeter een waarde van maximaal 400 mV aangeeft. Als de potentiometer niet afdoende kan worden afgesteld, moeten de boutgaten van de potentiometer iets worden uitgevijld.
 • Verwijder de voltmeter en start de motor. Het systeem is nu goed afgesteld.

Modificatie CU14 ECE

ISAT: stel eerst een diagnose met ISAT, indien deze beschikbaar is.

Vanaf productiemaand 11, MY 1992 zijn gemodificeerde CU14 ECE’s met softwarecode CO4 reeds gemonteerd af fabriek.

Bij een Lucas injectieprobleem heb je volgende werkwijze onregelmatig stationair toerental/afslaan nodig

Voordat de CU14-ECE (stuurunit in passagiers-voetenruimte) vervangen wordt, dient men de volgende onderdelen van het systeem te controleren.

a. Aansluitsteker AIC-ventiel

 • Slecht contact in stekkeraansluiting doordat deze open gaat staan en in zijn klemkracht verliest.
 • Draadverbinding los in contactpennen.
 • Verkeerde pen (draadverbinding) af fabriek aangesloten.

b. AIC ventiel

Het AIC ventiel kan ook het onregelmatig toerental/afslaan veroorzaken. De weerstand op de spoel aansluiting 1-26 is 40 – 60 Ohm en aansluiting 28-29 : 40 – 60 Ohm. Wordt een van deze waarden niet gehaald vervang dan AIC.

c. Bypass klep Turbo

Perforatie van het membraan kan leiden tot bovengenoemde klacht.

d. Smoorklepschakelaarhoek

Als volgt af te stellen: sluit voltmeter aan tussen pen 2 en 3 van de smoorkleppotentiemeter (stekker aangesloten laten). Rubberhoes terugdrukken en in aangesloten toestand meten. Zet het contact aan en stel af op 400 mV door te draaien aan de potentiometer , dan schroefjes vastdraaien. Weerstand aansl. 1-3 : 4 – 6 kOhm.

 Aanvullende adviezen Lucas injectieprobleem:

 • Bij een Lucas injectieprobleem, check turbo balansklep deze moet vacuüm geven als er onderdruk is, m.a.w. als men aan de slang zuigt moet hij vacuüm trekken, indien dit niet het geval is, hoort men een sissend geluid bij dynamo, en is het stationair toerental meestal hoger dan normaal. Afslaan komt minder vaak voor. Balansklep vervangen is eenvoudig. Deze bevindt zich bij inlaathuis van turbo
 • check brandstofdruk, deze moet 3.0 bar zijn Saabgereedschap no. 8393852 is nodig voor deze meting. Indien de druk lager dan 3.0 bar is , kan het brandstoffilter verstopt, de drukregelaar of de brandstofpomp defect zijn. Filter en regelaar zijn makkelijk te checken cq. Te vervangen. als slecht starten een van de symptomen is, kan de retourklep van de brandstofpomp vuil of defect zijn of ontbreken. zie onder voor uitbouwen, eenmaal uitgebouwd dient een kogeltje zichtbaar te zijn in de haakse aansluiting, check op vuiltjes en verwijder deze. Als het kogeltje niet aanwezig is, dient de haakse aansluiting vervangen te worden voor een met een kogel en veer. Dit is een vervelende klus die je beter niet zelf kunt doen! Indien beide onderdelen in orde zijn, kan de brandstofpomp defect zijn. Meestal gaat de pomp als hij slecht is , meer zoemgeluid of zelfs een grommend/ huilend lawaai maken. Vervangen hiervan is lastiger. Laat dit werk, als je niet over de goede gereedschappen beschikt, aan een specialist over. Voor de diehards: er zijn revisiesets bij ons verkrijgbaar, bestaande uit een opvoerpomp, bovenste opsluitrubber, div. slangen en slangklemmen. Eerst moeten de pomp- en retourleidingen uit de deksel worden getrokken. Gebruik veel siliconenspray of vaselinespray om breken van de haakse aansluitingen te voorkomen. Trek de leidingen recht omhoog met een draaiende beweging (leuk piepend geluidje kan hoorbaar zijn ) uit het deksel. Daarna moet de opsluitring boven de pompdeksel losgedraaid worden m.b.v. gereedschap no. 8394462 (aanbevolen)of m.b.v. een platte schroevendraaier en hamer(risico op breken van de opsluitring). Let erop dat de pompplaat niet meedraait. De opvoerpomp zelf is klein en zit in een korf met filter, wip de tussenplaat van de korf en licht de opvoerpomp uit de rubbers.nu dient de harde plastic slang die van opvoerpomp naar t-stuk loopt bij het t-stuk ingesneden te worden m.b.v. stanleymesje, daarna de pomp met restant plastic slang uitbouwen. De nieuwe pomp in het nieuwe bovenste opsluitrubber persen, (beschermdopje op pompingang onderaan verwijderen!) daarna op de tussenplaat monteren, en vervolgens met tussenplaat en al op de juiste manier met de V innde V in de korf laten zakken, op het voetrubber. let ook op de positie van de beluchtingsslangen. Deze moeten verticaal staan. Monteer op de passing in de tank altijd een nieuwe o-ring (deze dient om benzinelucht in het compartiment te vermijden) die bij ons te koop is. Pompassembly weer in de tank laten zakken met de merktekens op pomp en tank tegenover elkaar, zo ongeveer kwart over driepositie. Grote opsluitring monteren met PTFE spray en goed aandraaien, let op de positie van de pompplaat, deze mag niet verschuiven , haakse slangaansluitingen weer in corresponderende openingen terugdrukken en stekker van de voeding monteren. borgplaatje met schroef monteren en evt isolatie terugplaatsen. Starten maar!
 • check luchtmassameter, duur onderdeel, moeilijk te krijgen. Basisweerstand tussen pin 1 en 6 moet 331 tot 341 Ohm zijn, indien deze waarde niet gehaald kan worden door draaien aan de stelschroef, moet de luchtmassameter worden vervangen.
 • check alle vacuümslangen, een sissend bijgeluid duidt op lekkage, m.n. de turbobypassklep kan defect zijn. Vervang het rubbermofje op klepdeksel voor de carterventilatie-uitgang. Controleer ook of de vacuümslang op het koolfilterhuis in de ruimte tussen linker binnen-en buitenscherm, die naar inlaatspruitstuk loopt, vastzit en niet gescheurd is.
 • Lucas injectieprobleem, controleer de bekabeling van de injectie, met name wanneer bijv. een alarmsysteem en/of lpg –installatie is verwijderd, kunnen hier slechte verbindingen in aanwezig zijn en veel hinder veroorzaken. Soms is vervangen van de complete injectie-bekabeling dan de enige remedie.

In onze ervaring is deze storing voor de meeste classic 900 T 16 lpt of FPT vanaf 1990 de meest voorkomende en irritante, daar het afslaan niet altijd gebeurt, maar wel vaak als je het net niet wilt, bijv. bij uitrijden voor stoplicht, koppeling intrappen voor bocht, etc. Toch dient men rekening te houden dat hoe goed de auto in kwestie ook is, deze storing bij elke classic 900 met Lucas injectie kan voorkomen.

Reparatie van een Lucas injectieprobleem is vaak een heel gezoek, met meerdere sessies bij de garage als gevolg. Niet alleen besteedt men over het algemeen veel tijd, maar ook veel geld aan het oplossen van deze storing. Onderdelen zijn niet of nauwelijks meer te vinden; SAAB levert deze niet meer af fabriek. Met geluk vindt men op de sloop nog wel iets, maar dat komt zelden voor. Zelf een Lucas injectieprobleem? Neem anders gerust contact met ons op